Trälagningar – Snickeri

I vår produktionslina ingår ett eget snickeri.

När vi ska laga en fönsterskada, som kan ha orsaktas av röta, eller kanske en mekanisk påfrestning, så tar vi bort eller slipar ner den skadade delen, så vi kommer ner till den friska kärnan av trä. Sen sågar vi till, fräser och bearbetar en träbit. När lagningen är gjord och renoveringen slutförd, finns ett fönster som är identiskt med det tidigare originalet. Allt virke vi använder är av högsta kvalitet.

Våra snickare har lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet, vilket förstås är en av flera nödvändiga faktorer för bäst möjliga slutresultat och en nöjd kund.