Miljö

Miljöplan

Inom Stockholms Fönsterrenovering AB skall verksamheten alltid utgå från hänsyn till miljön utan att avkall på funktion, effektivitet och noggrannhet görs.

Stockholms Fönsterrenovering AB skall verka för:

  • att på förhand bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten
  • att tillhandahålla produkter och tjänster som har minsta möjliga inverkan på
  • att bidra till att sprida kunskap om miljövänlig teknik och miljömedvetande
  • att möta resultatet av miljöarbetet genom interna revisioner av eget arbete
  • att främja öppenhet och dialog med anställda, kunder och allmänhet
  • att vid inköp av varor och tjänster alltid beakta miljöaspekterna miljön
  • att kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, med hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov, lägst uppfyllande myndigheters krav
Miljöprogram

– Fordon
Vid nyanskaffningar sker övergång till MK1/Euro III i takt med tillverkarnas utveckling. Däck återvinns/regummeras genom auktoriserade gummiverkstäder.

– Bränsle, smörjoljor, rengöringsmedel m. m.
Stockholms Fönsterrenovering AB använder Diesel MK1, till mindre maskiner används Alkylatbensin 2T samt 4T.

– Fordons-, och maskinoljor är vegetabiliska och biologiskt nedbrytbara.
Endast biologiskt nedbrytbara produkter såsom tvål, rengöringsmedel, saneringsvätskor m. m. används. Dessa uppgraderas i takt med tillverkarnas produktutveckling och lägst myndigheters krav.

– Förbrukningsmaterial
Stockholms Fönsterrenovering AB använder färg, förbrukningsmaterial m. m. uppfyllande lägst branschorganisationers och myndigheters rekommendationer. Stockholms Fönsterrenovering AB använder endast miljövänligaste batterialternativ. Stockholms Fönsterrenovering AB använder sig aldrig av kemisk hantering där alternativ finns.

– Inköp
Stockholms Fönsterrenovering AB gör sina inköp hos leverantörer vilka tillhandahåller miljö och varudeklaration för aktuella varor, material och utrustningar.

– Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall deponeras i enlighet med gällande bestämmelser på därför avsedd destruktions/ återvinningsanläggning. Restprodukter av färg, batterier, oljor m.m. avlämnas på miljöstation.