Fönsterrenovering

Vi utför renovering av gamla träfönster. äldre fönster är ofta tillverkade av det som kallas kärnvirke. Det är ett trä av hög kvalitet, framtaget speciellet för fönster, för att klara stora påsfrestningar under lång tid i form av väder och vind. Äldre träfönster, från 1950-talet och tidigare brukar vara tillverkade av hög virkeskvalitet, enligt ovan. Träkvalitén som alltså ofta är bättre än i nya fönster kan vara ett bra skäl till att renovera de befintliga fönstren.

Renovera i stället för att byta ut – bevara husets ursprungliga karaktär
Renovering av träfönster är generellt mer fördelaktigt och lönar sig bättre, än byte av fönster. Vid en fönsterrenovering behåller fasaden också sin ursprungliga karaktär.

Investering med god ekonomi
Att renovera fönstren har ett antal fördelar. Ni minskar läckaget av värme genom fönstren, vilket innebär minskade kostnader för uppvärming. Renovering av fönster ger även fastigheten en ny fräschör, såväl exteriört, som på insidan.

Energiglas – spara ännu mer
Byter ni till energiglas vid renoveringen, så minskar kostnaderna för uppvärming ytterligare.

Renovera på vintern?
Att utföra fönsterrenovering på vintern fungerar alldeles utmärkt. Vi använder skydd som stänger ute kylan lika effektivt som era fönster. Det vanligaste är att vi använder oss av fönsterparaply. Så utomhustemperaturen har ingen inverkan på vårt arbete. Vi kan renovera era fönster när som helst under året.

Anlita en specialist
För att ni ska kunna vara säkra på att arbetet utförs på rätt sätt, är vi godkända av Auktoriserat Fönsterunderhåll.

Så går det till:

  • Fönster monteras ner för transport till vår verkstad.
  • Karm och ytterbåge rengörs från färg, kitt och skadat trä, in till friskt virke.
  • Omkittning/byte av trä, där så behövs.
  • Grundoljning
  • Grundstrykning
  • Mellanstrykning
  • Slutstrykning
  • Fönster monteras tillbaka och finjusteras.

Underhållsplan
Nu behöver ni inte tänka på eller bekymra er för fönsterunderhåll under minst 6-8 år.

Vår fönsterverkstad
Glasmästeri, snickeri och måleri, under eget tak, ger oss möjlighet att kontrollera varje moment i produktionsprocessen och därmed säkerställa en hög kvalitet i alla led. Här renoverar vi fönsterbågar. Träet befrias från gammal färg och kitt. Trä som inte längre är friskt ersätts av nytt virke. Grundbehandling sker och eventuellt glasbyte utförs. Slutligen sker målning, återtransport och montering, varvid vi justerar fönstren så de smidigt kan öppnas och stängas. Samtidigt säkerställer vi att fönsterbågarna ligger dikt an mot fönsterkarmarna för att undvika läckage ut av värme och utestänga buller.

Arbetet utföres av våra skickliga hantverkare med hög kompetens och god branscherfarenhet. Behöver vi nämna att det är en självklarthet att arbetet utföres med modern utrustning i moderna lokaler.

När fönsterbågarna lämnar Stockholms Fönsterrenovering är de i skick som nya, tåliga att utsättas för vädrets makter. Under tiden har fönsterkarmarna renoverats på plats av våra kompetenta hantverkare