Glasbyte

Glasbyte – bullerglas – energiglas

I samband med renovering av fönster kan vi byta ut glaset mot energiglas för bättre energieffektivitet och bullderdämpande glas. Detta kan ge en rejäl minskning av kostnader för uppvärmning. Energiglas har en osynlig och mycket tunn beläggning, som släpper in solljus men hindrar läckage ut av värme från fastigheten. Fönstrens isoleringsförmåga fördubblas, det gör då att minska uppvärmningen men ändå behålla samma behagliga innertemperatur som förut. Varje grads sökning av innertemperaturen sparar cirka fem till sex procent av kostnaden för uppvärmning.

Vårt glasmästeri

I samband med att vi renoverar fönstren utför vi även glasbyte. I ytterbågarna användes ofta ”kulturglas” som gör att äldre fastigheter behåller sin karaktär och bevarar fasadens skönhet.